Welkom bij Evi VO

Groeien in cultuuronderwijs

Evi helpt scholen met het versterken en borgen van cultuuronderwijs. Evi is voor én van de school, die hiermee een eigen dossier opbouwt en haar ontwikkeling zichtbaar maakt.

Login voor scholen

Wat is Evi?

Evi is een digitale vragenlijst over cultuuronderwijs. Evi is een hulp: ze helpt je te bepalen hoe het ervoor staat met cultuuronderwijs op jullie school, wat jullie de afgelopen periode gedaan hebben en hoe jullie verder willen.

Je kunt dan ook geen foute antwoorden geven. Door Evi eens per (twee) jaar in te vullen bouw je een dossier op waarin de ontwikkeling van het cultuuronderwijs op jullie school zichtbaar wordt.

De vragenlijst bevat vijf onderwerpen:

Visie

Programma

Deskundigheid

Samenwerking

Leerling

Evi helpt je per onderwerp te beschrijven hoe de situatie is, te bepalen of je daar tevreden over bent en verder te kijken. Ga uit van hoe de situatie nu is, dan is de terugkoppeling ook daadwerkelijk nuttig en inzichtelijk voor je.

Zo werkt Evi

Bekijk de video om meer uitleg te krijgen over hoe het werkt en wat je uit Evi kunt halen

Hoe vul je in?

Invullen voor school of per schoolniveau. Keuze is aan de school, het kan allebei.

Wie vult in?

School bepaalt wie de vragenlijst(en) invullen. Twee invullers per vragenlijst.

Handig bij de hand te hebben

(Cultuur)beleidsplan (indien aanwezig), e-mailadressen van de beoogde invuller(s), schoolvisie, maar ook uitkomsten van schoolenquêtes, klassengesprekken en andere evaluaties

Tijdsduur

1,5 uur

Check bij collega’s en leerlingen?

De vragenlijst kan voor het indienen - als pdf - worden gedeeld met collega’s en leerlingen voor tussentijdse feedback en aanscherping.

Opslaan?

Tussentijds opslaan gaat automatisch

Beide ondertekend?

Dan zijn de antwoorden niet meer te wijzigen

Hoe vaak invullen?

Eén keer per één of twee jaar.

Periodiek invullen

Antwoorden van de vorige periode zijn zichtbaar in het systeem

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs scholen kiezen in overleg met hun adviseur cultuuronderwijs welke Evi ze invullen.

Vragen?

Mail/bel je lokale adviseur voor cultuuronderwijs of mail naar evi@lkca.nl

Zo werkt Evi

Als je de vragenlijst hebt afgerond krijg je een Evi-dossier met de uitkomsten:

waar jullie staan met cultuuronderwijs
tips en ideeën voor vervolgstappen
de mogelijkheid om advies te vragen
een poster met alle uitkomsten in één oogopslag

Dit dossier blijft bewaard in het systeem. Je kunt het ook downloaden als pdf, en de poster printen.

Zo werkt Evi

Als je de vragenlijst hebt afgerond krijg je een Evi-dossier met de uitkomsten:

Vraagtekst nummer 01

Voor het geval dat de invuller bijvoorbeeld de uitnodigingsmail niet meer kan vinden, kun je hem hier opnieuw versturen, zodat de invuller aan de slag kan. Mocht hij/zij de mail nog steeds niet ontvangen, controleer dan ook het e-mailadres en vraag aan hem/haar om ook het spam vakje te checken.

Vraagtekst nummer 02

Voor het geval dat de invuller bijvoorbeeld de uitnodigingsmail niet meer kan vinden, kun je hem hier opnieuw versturen, zodat de invuller aan de slag kan. Mocht hij/zij de mail nog steeds niet ontvangen, controleer dan ook het e-mailadres en vraag aan hem/haar om ook het spam vakje te checken.

Vraagtekst nummer 03

Voor het geval dat de invuller bijvoorbeeld de uitnodigingsmail niet meer kan vinden, kun je hem hier opnieuw versturen, zodat de invuller aan de slag kan. Mocht hij/zij de mail nog steeds niet ontvangen, controleer dan ook het e-mailadres en vraag aan hem/haar om ook het spam vakje te checken.

Algemene voorwaarden voor analyse van de vragenlijsten

Met het ondertekenen van de vragenlijst geef je het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), dat Evi beheert, toestemming om de gegevens te delen met een universiteit die als kennispartner aan het project verbonden is, en die de vragenlijsten analyseert en een geanonimiseerde rapportage opstelt. De ingevulde vragenlijsten blijven eigendom van de school en zijn uitsluitend door de school en een aan het project verbonden universiteit in te zien.

Het doel van een analyse is inzicht te krijgen in cultuuronderwijs en bestaande programmma's, en ondersteuning van scholen te verbeteren. Analyses gaan altijd over een groep scholen en zijn nooit herleidbaar tot een specifieke school.

Vragen?

Mail/bel je lokale adviseur voor cultuuronderwijs of mail naar evi@lkca.nl

Verantwoording

Voor het opstellen van de vragen en stellingen in Evi VO is gebruik gemaakt van de kaders uit de Cultuur Loper, Evi PO, CMK-regelingen, Curriculum.nu en cultuuronderwijs vanuit Cultuur in de Spiegel.

Colofon

Evi VO - gebaseerd op Evi voor het primair onderwijs - is ontwikkeld door Stichting Kunst & Cultuur in Drenthe en Groningen, KCR in Rotterdam, Kunstloc Brabant, Copini Film en Cultuuronderwijs en Vereniging CultuurProfielScholen VO op initiatief van LKCA en met een financiële bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Begeleiding, design en bouw door ELM Concepts en smartvizual.

Culturele instellingen stellen Evi aan scholen beschikbaar. Een netwerk van universiteiten is kennispartner in het project.

De Evi VO klankbordgroep bestond uit docenten, schoolleiders en medewerkers van culturele instellingen.

Klik hier voor meer informatie
LKCA beheert Evi. Heb je nog vragen?

Neem contact op via evi@lkca.nl